קבצי שמע – הסכסוך במזרח התיכון בראי מוסיקלי

לדבר ערבית – חלק א’ – שיעור 1
לדבר ערבית – חלק א’ – שיעור 2
לדבר ערבית – חלק א’ – שיעור 3
לדבר ערבית – חלק א’ – שיעור 4
לדבר ערבית – חלק א’ – שיעור 5
לדבר ערבית – חלק א’ – שיעור 6
לדבר ערבית – חלק א’ – שיעור 7
לדבר ערבית – חלק א’ – שיעור 8
לדבר ערבית – חלק א’ – שיעור 9
לדבר ערבית – חלק א’ – שיעור 10
לדבר ערבית – חלק א’ – שיעור 11
לדבר ערבית – חלק א’ – שיעור 12
לדבר ערבית – חלק א’ – שיעור 13
לדבר ערבית – חלק א’ – שיעור 14
לדבר ערבית – חלק א’ – שיעור 15