אגדה של כפר כרך א'

135.00

    • 5 ₪

מאת יורם מירון, ריאד כבהא וראפע אבו ריא

אסופת סיפורי עם ערביים מכפרי הגליל העליון

335 עמודים, כריכה רכה

דפים לדוגמה מתוך הספר: 🗎 עמודים לדוגמה (קובץ PDF)

קטעי שמע לדוגמה:

מבחר סיפורי עם בערבית מדוברת כפי שהוקלטו מפי זקני הכפרים הערביים בגליל העליון.

נגישות