בין השמש לירח

245.00

    • 5 ₪

מאת ד”ר יואל שלום פרץ

סיפורי עם של שבטי הבדווים בגליל 

825 עמודים, כריכה קשה

🗎 עמודים לדוגמה (קובץ PDF)

קטעי שמע לדוגמה:

אסופת סיפורי עם של שבטי הבדווים בגליל. הסיפורים מופיעים בערבית כתובה בתעתיק עברי מדעי ולצידם תרגום לעברית, בליווי פרשנות רחבה: פולקלוריסטית, תרבותית וחברתית. בליווי קבצי שמע.

נגישות