גרגר הרימון

135.00

    • 5 ₪

אנתולוגיה של אגדות וסיפורי עם כפי שסופרו אודות ועל ידי נשים תושבות הישובים הערביים בישראל.
הספר מכיל ארבעים ושישה סיפורים כתובים בערבית ולצדם תרגום לעברית. הטקסט מלווה בהערות שוליים להבהרת סוגיות לשוניות, תחביריות ותרבותיות.
הסיפורים מובאים כפי שסופרו במקור בערבית מדוברת, מבלי שעברו שינוי או עריכה כלשהם, בליווי קבצי שמע.

נגישות