דיאלוג בין זהויות

40.00

    • 5 ₪

מפגשי ערבים ויהודים בנוה שלום

בעריכת רבאח חלבי

191 עמודים, כריכה רכה

עשרים שנה ויותר מתקיימים מפגשים יזומים בין ערבים ויהודים בישראל. במשך השנים פיתח צוות בית-הספר לשלום גישת עבודה ייחודית, שנבנתה תוך כדי דיאלוג מתמיד בין הערבים והיהודים בצוות המנחים, ונבעה ממציאות חיינו. לפי גישה זו, המפגש בין יהודים וערבים הוא מפגש בין שתי זהויות לאומיות, ומטרתו להרחיב את מודעות המשתתפים לקונפליקט, לחקור את זהותם העצמית ולהבנותה, דרך המפגש עם “האחר”. הספר שלפנינו מביא נקודת מבט חדשנית וביקורתית, יחד עם מתודולוגיה מבוססת לצורך עריכת מפגשים מסוג זה. ניסיונם ומקצועיותם של אנשי בית-הספר לשלום יסייעו לכל מי שעוסקים בהפגשת ערבים ויהודים בישראל, ומפגשים בין קבוצות בקונפליקט בארץ ובעולם.

נגישות