צליל פעמונים

129.00

    • 5 ₪

במהלך עבודת שדה נרחבת הקליט יואל פרץ סיפורי עם בשבטי הבדווים בגליל. מרבית הסיפורים נרשמו מפי נשים ששימרו מסורת נרטיבית עתיקת יומין.
ארבעים הסיפורים שבספר מוצעים לקורא בתעתיק עברי מדויק ובתרגום לעברית, בלווית קבצי שמע.

נגישות