קבצי שמע – לדבר ערבית (מהדורה מחודשת) – חלק 2

לדבר ערבית – שיעור 11
לדבר ערבית – שיעור 12
לדבר ערבית – שיעור 13
לדבר ערבית – שיעור 14
לדבר ערבית – שיעור 15
לדבר ערבית – שיעור 16
לדבר ערבית – שיעור 17
לדבר ערבית – שיעור 18
לדבר ערבית – שיעור 19
לדבר ערבית – שיעור 20