קבצי שמע – לדבר ערבית (מהדורה מחודשת) – חלק 4

לדבר ערבית – שיעור 31
לדבר ערבית – שיעור 32
לדבר ערבית – שיעור 33
לדבר ערבית – שיעור 34
לדבר ערבית – שיעור 35
לדבר ערבית – שיעור 36
לדבר ערבית – שיעור 37
לדבר ערבית – שיעור 38
לדבר ערבית – שיעור 39
לדבר ערבית – שיעור 40